PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Witold Mańczak : O akcentuacji polskiej
  • Artur Rejter : Relacja język a emocje w perspektywie międzykulturowej
  • Joanna Szczęk : „Uprzejmie proszę o pozytywne załatwienie mojej prośby” – analiza podań studenckich w świetle teorii gatunków tekstu
  • Patrycja Pałka : Strategie „słabego” i „mocnego” nakłaniania w rozmowie handlowej
  • Dorota Zdunkiewicz-Jedynak : Spolszczony angielski czy zangielszczony polski? Wpływ języka angielskiego na język generacji gadu-gadu
  • Kinga Geben : Język internautów wileńskich

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Małgorzata Misiak : 80-lecie Sekcji Polskiej na Uniwersytecie Charles&a de Gaulle&a w Lille (6–7.12.2007)

RECENZJE

  • Ewa Kurowska : Bożena Matuszczyk, Słownik języka polskiego S.B. Lindego. Warsztat leksykografa, Lublin 2006
  • Piotr Rybka : Jolanta Tambor, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia, Warszawa 2007
  • Małgorzata B. Majewska : Beata Nowakowska, Nowe połączenia wyrazowe we współczesnej polszczyźnie, Kraków 2005