PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Mirosław Bańko : Poznaj słownik po okładce. Teksty informacyjno-reklamowe na okładkach słowników
  • Bartłomiej Guz : Stereotypizacja i profilowanie symbolicznych znaczeń wybranych zwierząt w językowo-potocznym obrazie świata
  • Katarzyna Kozłowska : Sposoby rozpoczynania i kończenia wypowiedzi egzaminacyjnej (maturalnej)
  • Anna Stąsiek : Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizacji tekstu Ewangelii św Łukasza w wydanaich Biblii Jakuba Wujka

RECENZJE

  • Elżbieta Sękowska : Słownik pojęć i tekstów kultury, red. Ewa Szczęsna, Warszawa 2002
  • Anna Seretny : Jak inny jest Inny słownik języka polskiego pod red. Mirosława Bańki,t. I-II, Warszawa 2000. O Innym słowniku języka polskiego z perspektywy studenta obcojęzycznego
  • Józef Porayski-Pomsta : Ewa Kołodziejek: Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku, Szczecin 2002