PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Historia leksemu demokracja w języku polskim (analiza leksykograficzna)
  • Monika Pietrucha : Wartościowanie w słownikach (na przykładzie hasła demokracja)
  • Marek Gawełko : Zasady perspektywy funkcjonalnej zdania a tendencja analityczna języków
  • Artur Matkowski : Małysz a mowa polska

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

  • Janusz Adam Dziewiątkowski : Język polski i świadomość językowa zbiorowości polonijnych w belgijskiej prowincji Flandria Wschodnia

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Ewa Rogowska : IX Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś

RECENZJE

  • Witold Mańczak : Cień Światowita czyli pięć głosów w sprawie etnogenezy Słowian, pod red. Andrzeja Kokowskiego, Lublin 2002
  • Elżbieta Sękowska : Monika Zaśko-Zielińska, Przez okno świadomości. Gatunki mowy w świadomości użytkowników języka, Wrocław 2002
  • Ewa Nowak : Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001

CO PISZĄ O JĘZYKU?