PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Bożena Witosz : Lingwistyka tekstu - stan aktualny i perspektywy
  • Marek Ruszkowski : Język Pawia królowej Doroty Masłowskiej
  • Piotr Zbróg : Zdania z podmiotem towarzyszącym w staropolszczyźnie i współczesnym języku polskim
  • Justyna Walczak : Transfer translatoryczny neologizmów Joyce'owskich z fragmentów Ulissesa w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego
  • Joanna Olekszyk : Sposoby wyznawania miłości i mówienia o miłości (na materiale strony internetowej www.wyznania.net)

RECENZJE

  • Iwona Loewe : Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006
  • Grażyna Zarzycka : Urszula Dobesz, Spacery po Wrocławiu. Teksty do ćwiczeń w czytaniu, mówieniu i pisaniu dla cudzoziemców. Poziom średnio zaawansowany i zaawansowany, Wrocław 2004
  • Ewa Wolańska : Aldona Skudrzyk, Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym, Katowice 2005

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW