PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Jadwiga Kowalikowa : O wulgaryzmach w świadomości językowej młodzieży
 • Anna Kisiel : O kwalifikacji gramatycznej tzw. przysłówków kwantyfikujących
 • Monika Kresa : Dziewiętnastowieczne antropoleksemy żydowskie i ich miejsce w procesie kształtowania się nazwiska żydowskiego na pograniczu Mazowsza i Podlasia (parafia Stoczek)
 • Aneta Kołodziejczyk-Trawińska : Imiona w polskim prawie – prawo wobec imion
 • Aleksandra Sulej : „Cóż to jest prawda?” O definiowaniu i wartościowaniu prawdy (na podstawie badania społecznego)
 • Dorota Kopczyńska : Od cieplicy do spa, czyli językowa historia mody na balneoterapię

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Józef Porayski-Pomsta : Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Języka w latach 2004–2007
 • Izabela Stąpor : Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka

RECENZJE

 • Grażyna Zarzycka : Anna Dąbrowska, Anna Burzyńska-Kamieniecka, Urszula Dobesz, Małgorzata Pasieka, Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany, Wrocław 2005
 • Monika Skarżyńska : www.poradniajęzykowa.pl, pod red. Katarzyny Wyrwas, Katowice 2007
 • Tatiana Busygina : И.С. Брилева, Н.П. Вольская, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, В.В. Красных, Русское культурное пространство. Лингвострановедческий словарь, Москва 2004.
 • Aneta Lic, Zenon Lic : Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku i na Uniwersytecie Gdańskim (1947–2005), pod red. Jolanty Maćkiewicz, Ewy Rogowskiej-Cybulskiej, Jerzego Tredera, Gdańsk 2006