PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2014

W ZESZYCIE

 • Zgodność z normą językową jest istotna dla wszelkiego typu tekstów, ale w wypadku przekładów ma ona wymiar podwójny, związany z kontekstem kulturowym oryginału i kulturą docelową tłumaczenia. Trafność decyzji translatorycznych jest uzależniona od znajomości obu norm językowych i świadomości przekładowej tłumacza.
 • Stylizacja językowa listy dialogowej fi lmu pt. Janosik w reżyserii J. Passendorfera opiera się przede wszystkim na wykładnikach systemowych, w znacznym zakresie zaczerpniętych z gwar podhalańskich, dzięki czemu pełni ona funkcje charakteryzujące – socjalną i psychologiczną.
 • Status języka polskiego i jego dydaktyka w wypadku dzieci imigrantów w Polsce jest prawnie określony w dostatecznym stopniu, jednakże praktyka w tym zakresie pozostawia wiele do życzenia zarówno jeśli chodzi o obowiązek szkolny dzieci pochodzenia cudzoziemskiego, jak i ich kształcenie z zakresu języka polskiego, gwarantowane przez polskie instytucje oświatowe.
 • Listy zdaniowe stanowią ważne narzędzie stosowane w praktyce audiologicznej i logopedycznej. Procedura ich układania jest trudna, komplikuje bowiem to zadanie fakt, że kompetencja językowa dzieci rehabilitowanych wyraźnie odbiega od kompetencji językowej ich zdrowych rówieśników.
***

Norma języka polskiego – translatoryka – świadomość translatoryczna – przekład – kompetencja językowa – kompetencja kulturowa – stylizacja językowa – wykładniki, formy funkcje stylizacji – język polski jako obcy / drugi – nauczanie języka polskiego dzieci imigranckich w polskiej szkole – listy zdaniowe – rehabilitacja audiologiczna – rehabilitacja logopedyczna.

 • APEL DO AUTORÓW I WSPÓŁAUTORÓW TEKSTÓW OPUBLIKOWANYCH W „PORADNIKU JĘZYKOWYM” (1901–2003)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SŁOWNIKI DAWNE I WSPÓŁCZESNE

 • Piotr Batko : Mirosław Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, Warszawa 2000

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

 • Anna Just : Klucz do języka polskiego Jeremiasza Rotera – pierwsza gramatyka języka polskiego na Śląsku

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Radosław Pawelec : Małgorzata Marcjanik, Słownik językowego savoir vivre’u, Warszawa 2014
 • Anna Dunin-Dudkowska : Anna Wojciechowska, Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku. Studium genologiczne, Zielona Góra 2012

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA

BIOGRAMY I WSPOMNIENIA

 • Stanisław Cygan : Wspomnienie o Profesor dr hab. Danucie Kopertowskiej (8 VIII 1935–30 XII 2010)

BIBLIOGRAFIA

 • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac i czasopism językoznawczych ogłoszonych drukiem w 2013 roku
 • Recenzenci „Poradnika Językowego”