PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Teresa Smółkowa : Prasa jako źródło wiedzy o języku
 • Barbara Pędzich : O żółwiu, akwarium i koniczynce, czyli o neosemantyzmach środowiskowych (na przykładzie słownictwa paralotniarzy)
 • Anna Niepytalska-Osiecka : Funkcje słownictwa i frazeologii w gwarze środowiskowej wspinaczy skałkowych
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna : Współczesne tendencje w nazewnictwie domów noclegowych w polskich górach
 • Joanna Smól : Językowe sposoby wyrażania negatywnych emocji w komentarzach użytkowników serwisu aukcyjnego „Allegro”
 • Agnieszka Ewa Zygmunt : On przynosi pieniądze, a ona buja dziecko, czyli jak role mężczyzny i kobiety w rodzinie postrzega Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Kordian Bakuła : Uwagi o nauce o języku w podstawie programowej z 2009 r.
 • Joanna Zawadka : Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dysleksja w wieku dorosłym – Gdańsk, 28–29 listopada 2009 r.
 • Monika Kresa : Sprawozdanie z promocji portalu Gwary polskie. Przewodnik multimedialny pod red. Haliny Karaś (www.gwarypolskie.uw.edu.pl)

RECENZJE

 • Marta Piasecka : Jolanta Chojak, Zrozumieć jak. Studium składniowo-semantyczne, Warszawa 2009
 • Stanisław Cygan : Andrzej S. Dyszak, Jak mówili bydgoszczanie. Mały słownik gwary bydgoskiej, Bydgoszcz 2008
 • Justyna Walczak : Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski i Magda Heydel, Kraków 2009

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA