PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Jolanta Migdał : Słownictwo wygasające w leksykografii
  • Małgorzata Witaszek-Samborska : Nazwy pożywienia w Słowniku języka polskiego pod redakcją Mieczysława Szymczaka i w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza
  • Anna Piotrowicz : Nazwy zabawek i zabaw dziecięcych w słownikach języka polskiego z XX wieku
  • Krystyna Długosz-Kurczabowa : Słownictwo gwarowe w słownikach ogólnych języka polskiego (SJPDor – SJPSzym)
  • Józef Porayski-Pomsta : Słownictwo pochodzenia obcego w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Ewelina Kwapień : Glosa do dziejów leksykografii polskiej. Warszawa 17–18 listopada 2005. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Mieczysława Szymczaka

RECENZJE