PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

RECENZJE

  • Anna Ciołek : Marceli Olma, Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna, Kraków 2006
  • Alicja Nowakowska : Anna Zura, Konceptualizacja nazw barw w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza i „Proti všem” Alojzego Jiráska, Ostrava 2006
  • Agata Żuk : Halina Wiśniewska, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowica, Lublin 2006
  • Aneta Lewińska : Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego, Gdańsk 2006