PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Piotr Garncarek : Sprawozdanie z L Kursu Wakacyjnego Języka Polskiego dla Cudzoziemców

RECENZJE

  • Anna Buncler : Björn Wiemer, Renarracje ustne w języku polskim i niemieckim w wykonaniu uczniów jedno- i dwujęzycznych, Warszawa 2004
  • Ewelina Kwapień : Anna Piotrowicz, Słownictwo i frazeologia życia towarzyskiego w polskiej leksykografii XX wieku, Poznań 2004

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Warszawiak, warszawianin
  • Trzy-, trój-
  • Słownictwo gwarowe