PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2022

W ZESZYCIE

  • Podejście lingwistyczne we współczesnych badaniach literackich, którego podstawy stworzyła M.R. Mayenowa, jest pochodną wielu oddziaływań ze strony filozofi i języka i prądów modernistycznych kształtujących kulturę XX wieku. Badania skoncentrowane na organizacji językowej dzieła literackiego rozwijały się w Polsce równolegle z nurtem lingwistycznym w poezji. Analiza liryku Urszuli Kozioł Jest mi miałko… stanowi ilustrację tej metodologii.
  • Wbrew powszechnym opiniom późna twórczość Kazimierza Wierzyńskiego pod względem problematyki i wymowy nie różni się zasadniczo od jego tomów debiutanckich. Poeta nigdy nie stracił wiary w porządek świata ani zachwytu nad dziełem stworzenia. Ważnym motywem jego liryki jest modlitwa. Liczne utwory reprezentują ten właśnie rodzaj wypowiedzi. Są to modlitwy zróżnicowane funkcjonalnie, gatunkowo i tematycznie.
  • W tekstach Tadeusza Boya-Żeleńskiego formy potoczne, pospolite, rubaszne, a nawet wulgarne, występują obok wyrażeń właściwych sferze erudycyjnej, charakterystycznych dla pisanej odmiany polszczyzny. Wypowiedzi zróżnicowane pod względem nacechowania emocjonalno-stylistycznego funkcjonują w twórczości Boya w sposób naturalny i bezpretensjonalny.
  • W felietonie Walka rewolucyjna w zaborze rosyjskim… Józef Piłsudski łączy narrację realistyczną ze sfabularyzowanym opisem różnych zdarzeń związanych z kolportażem „bibuły”. Tekst jest napisany standardową polszczyzną ogólną przełomu XIX i XX w. z niewielkim udziałem regionalizmów północnokresowych mieszczących się w ówczesnej normie języka inteligenckiego, idiolektyzmów i historyzmów.
  • „Korpus Czterech Wieszczów” jest roboczą nazwą projektu realizowanego przez filologów we współpracy z informatykami. Będzie to zbiór obejmujący polskojęzyczne teksty twórców polskiego tzw. wielkiego romantyzmu. Zintegrowane z nim narzędzia informatyczne pozwolą na łatwe i wielopoziomowe wyszukiwanie danych dotyczących języka poszczególnych poetów, a także na porównywanie danych dotyczących ich idiolektów.
***

Twórcze użycie języka – poetyka lingwistyczna – język poetycki – idiolekt – stylistyka – słownictwo – korpus – gatunki mowy – modlitwa – wyznanie – esej historyczny – Tadeusz Boy-Żeleński – Urszula Kozioł – Zygmunt Krasiński – Adam Mickiewicz – Cyprian Norwid – Józef Piłsudski – Juliusz Słowacki – Kazimierz Wierzyński.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW