PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2003

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Paweł Rutkowski : Liczebniki jako elementy funkcjonalne w derywacji zdania
 • Anna Giemza : Wartościowanie rzeczywistości w socjolekcie narkomanów
 • Dorota Połowniak-Wawrzonek : Metafora: DZIAŁANIA EKONOMICZNE TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii
 • Ireneusz Hyrnik : Podstawowa terminologia z zakresu gimnastyki i jej geneza w języku polskim i czeskim...

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Kwiryna Handke : Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w 2002 roku
 • Danuta Piper : O kłopotach z myślnikiem i łącznikiem

RECENZJE

 • Anna Stąsiek : Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski, red. naukowy Stanisław Gajda, Opole 2001
 • Jelena Koriakowcewa : Słowotwórstwo i inne sposoby nominacji, pod red. Krystyny Kleszczowej i Ludwiga Selimskiego, Katowice 2000
 • Piotr Żmigrodzki : Małgorzata Kita, Edward Polański, Słownik tematyczny języka polskiego, Łódź 2002

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Ulica Fürstenwalde, ulica Wolvegi
 • Spółka z o.o.
 • Controlling, multiplikacyjny