PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Antonina Grybosiowa : Nowe sytuacje - nowe zachowania grzecznościowe
 • Sybille K. Schmidt : Zagadnienie honoratyfikatywności w wybranych publikacjach polonistycznych ostatnich lat
 • Anna Młotek : Refleksy życia zakonnego utrwalone w polskiej leksyce, frazeologii i przysłowiach
 • Aldona Siwek : Środki gramatyczne w funkcji perswazyjnej (na materiale z „Twojego Stylu”)
 • Izabela Stąpor : Ewolucja form liczebników głównych w języku polskim

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Katarzyna Mosiołek-Kłosińska : Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka
 • Józef Porayski-Pomsta : Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka w latach 1998-2001
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka
 • Krystyna Wojtczuk : Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Moda jako problem lingwistyczny

RECENZJE

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Agenty - tak!
 • Stefan kardynał Wyszyński lub kardynał Stefan Wyszyński
 • Niejaki
 • Posiadać - lepiej oszczędnie!
 • Chrześniak, choć chrzest
 • Pisownia nie z imiesłowami przymiotnikowymi w nazwach
 • Nienauczyciel? - tak