PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Krystyna Waszakowa : Jak użytkownicy polszczyzny myślą i mówią o doświadczaniu bólu fizycznego?
  • Roxana Sinielnikoff : Konwencjonalne użycie nazw kolorów w języku potocznym i polszczyźnie literackiej
  • Jacek Perlin : O gradacji typu dobry – niezły – nie najgorszy – nie najlepszy – niedobry – zły
  • Ewa Kaptur : Nekrolog jako makroakt mowy
  • Ewa Badyda : Pop czy ksiądz? O problemie współczesnego nacechowania tradycyjnej nazwy duchownego prawosławnego
  • Iwona Wowro : Językowe wykładniki ekspresywności i humoru na przykładzie felietonistyki Henryka Martenki

RECENZJE

  • Justyna Walczak : Aleksandra Budrewicz-Beratan, Stanisław Egbert Koźmian. Tłumacz Szekspira, Kraków 2009
  • Marcin Jakubczyk : Beata Drabik, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Kraków 2010

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Ewa Rudnicka : Wespół w zespół, czyli o ewolucji semantycznej i łączliwościowej formacji i teamów

BIBLIOGRAFIA

  • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac i czasopism językoznawczych ogłoszonych drukiem w 2009 roku