PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2020

W ZESZYCIE

  • Rekonstrukcja znaczenia metatekstowego komentarza jednym słowem pozwala na stwierdzenie, że pozostaje on w relacji konwersji względem partykuły mianowicie oraz że jednym z jego wariantów może być (mimo formalnych różnic) zwrot krótko mówiąc.
  • W dotychczasowych opisach konstrukcji quasi-imiesłowowych z przysłówkiem nie uwzględniano cech linearno-prozodycznych; w wyniku ich uwzględnienia wyróżniono dwa układy: komentarz metatekstowy [Adv] mówiąc oraz komentarz mowny o charakterze jednostki operacyjnej mówiąc [Adv].
  • Z klasy zdań rozwijających wyłaniają się we współczesnej polszczyźnie wyrażenia metatekstowe o postaci co//cokolwiek by (nie) z uzupełnieniami w postaci form podstawowych czasowników mówienia (mówić, powiedzieć, rzec), które mają charakter nowej metatekstowej jednostki leksykalnej.
  • Przymiotniki, które funkcjonują jako operatory adnumeratywne: dobry (milion), ładne (100 kilometrów), bite (200 stron), nędzne (200 złotych) różnią się od swoich odpowiedników z przedmiotowego poziomu języka – są apredykatywne, niestopniowalne, nienegowalne.
  • Z perspektywy języka ‘samooszustwo’ nie jest oszustwem ani kłamstwem; analiza semantyczna pozwala na wniosek, że jest to rodzaj irracjonalnego działania niezgodnego z wiedzą agensa.
  • Bliskość formalna rzeczowników czyn i wyczyn nie przekłada się wprost na ich bliskość semantyczną; dane Narodowego Korpusu Języka Polskiego pozwalają sądzić, że definicje uznające wyczyn za wyjątkowy czyn są nietrafne.
***

Semantyka – składnia – prozodia – zdania względne – wyrażenia metatekstowe – operatory adnumeratywne – przysłówek – przymiotnik – quasi-imiesłów – relacje semantyczne – struktura tematyczno-rematyczna – leksykalna jednostka języka – operacyjna jednostka języka – czasowniki mówienia – czasowniki fałszu.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

RECENZJE

  • Anna Kostecka-Sadowa : Jolenta Brzezińska, Nieznajomi. Na podstawie pierwodruków i materiałów archiwalnych opracowali i do druku podali Marcin Brzeziński, Justyna Kobus, Jerzy Sierociuk, Poznań 2020.Pobierz artykuł

SŁOWA I SŁÓWKA