PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Joanna Szych : Władysław Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003
  • Mirosław Bańko : Piotr Żmigrodzki, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice 2003
  • Grzegorz Dąbkowski : Bartek Chaciński, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków 2003

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW