PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Magdalina Mitrewa : Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005
  • Marzena Guz : Dorota Piekarczyk, Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata, Lublin 2004

BIBLIOGRAFIA

  • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku