PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Marek Ruszkowski : Tautologie z komponentem obcym we współczesnej polszczyźnie
  • Joanna Piłat : Słownik umysłowy dzieci siedmioletnich ze środowiska miejskiego i wiejskiego na przykładzie pola tematycznego Zwyczaje i Obyczaje
  • Dorota Połowniak-Wawrzonek : Ujmowanie procesów psychicznych jako walki zbrojnej, ujawniające się w polskiej frazeologii
  • Janusz S. Bień : Kilka przykładów dygitalizacji słowników

JĘZYK POLSKI W SZKOLE

  • Beata K. Jędryka : Język polski w polskiej i polonijnej szkole. Próba porównania wybranych podręczników szkolnych do drugiej klasy szkoły podstawowej

RECENZJE

  • Grzegorz Dąbkowski : Ewa Biłas-Pleszak, Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych, Katowice 2005
  • Bożena Ostromęcka-Frączak : Anna Dunin-Dudkowska, Anna Trębska-Kernotopf, Ekonomia – to nie boli. Polski język ekonomiczny dla cudzoziemców, Lublin 2006