PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Ewa Kołodziejek : Po co społeczeństwu językoznawcy? Uwagi o zadaniach współczesnej normatywistyki
  • Irena Szczepankowska : Między logiką a konwersacją: o zjawisku podwójnej negacji w języku naturalnym
  • Andrzej Kominek : Metaforyczny model SUMIENIA (zarys ogólny)
  • Józef Jaworski : Slogany i hasła używane w okresie powstania kościuszkowskiego (poświadczone w tekstach publicystycznych)
  • Mirosława Podhajecka : Czy rzeczownik ryzyko należy wciąż do singularia tantum?
  • Piotr Tomaszewski, Paweł Rosik : Sygnały niemanualne a zdania złożone w Polskim Języku Migowym: gramatyka twarzy

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Izabela Kępka : Sprawozdanie z XI Sympozjum Dialektologiczno-onomastycznego Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś

RECENZJE

  • Joanna Wierzchowska : Izabela Kępka, Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901). Słownictwo i frazeologia, Gdańsk 2005
  • Małgorzata B. Majewska : Stanisław Dubisz, Język - historia - kultura (wykłady, studia, analizy), ed. II, Warszawa 2005