PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 9 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Witold Mańczak : O prehistorii ziem polskich
 • Tomasz Korpysz : Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida
 • Jaroslav Lipowski : Uwagi na marginesie popularności czeskiej piosenki Jožin z bažin
 • Marcin Zabawa : Jeszcze o nowych zapożyczeniach semantycznych w polszczyźnie
 • Anna Kisiel : O szczególnych upodobaniach. Łączliwość i semantyka przymiotnika szczególny w języku polskim
 • Renata Kucharzyk : Miejsce apelatywizacji we współczesnych badaniach językoznawczych

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

 • Jan Ożdżyński : Jolanta Machowska, Nabywanie kategorii przypadka. Wiek wczesnoszkolny, Kraków 2006
 • Magdalena Przygudzka : Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger, Polnisch-deutsches Wörterbuch der Neologismen, Wiesbaden 2007
 • Jowita Latko : Mirosław Bańko, Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku, Warszawa 2008

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

 • Marta Chojnacka : Nowe oblicze bezżenności. Singiel jako zjawisko społeczne i językowe

SŁOWA I SŁÓWKA

 • Stanisław Dubisz : O świętym, niektórych świętach i świętościach. W odpowiedzi na list p. Zdzisława Sawrutina a Radzie Języka Polskiego ku rozważeniu