PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 8 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Tomasz Piekot : Sprawozdanie z XXXVIII konwersatorium z cyklu Język a kultura: Struktura słowa a interpretacja świata (Karpacz, 3–5 czerwca 2005)
  • Marcin Zabawa : Po przecinku czy po kropce?

RECENZJE

  • Jan Miodek : Władysław Paryl przy współpracy Mirosławy Mieszczankowskiej, Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków 2004
  • Anna Buncler : Urszula Sokólska, Leksykalno-stylistyczne cechy prozy Melchiora Wańkowicza (na materiale reportaży z lat 1961–1974), Białystok 2005

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Euro – odmiana
  • Forum w liczbie mnogiej
  • Olimpizm