PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2005

  • Uchwała kamieńska
  • Pismo w sprawie nauczania łaciny w gimnazjach i liceach polskich

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Józef Porayski-Pomsta : Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kultury Językaw latach 2001-2004
  • Iwona Artowicz : Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Kultury Języka

RECENZJE

  • Magdalina Mitrewa : Irena Bajerowa, Zarys historii języka polskiego 1939-2000, Warszawa 2003
  • Joanna Stankiewicz : Andrzej Markowski, Praktyczny poradnik językowy, Warszawa 2004
  • Anna Stąsiek : Marek Cybulski, Obyczaje językowe dawnych Polaków. Formuły werbalne w dobie średniopolskiej, Łódź 2003

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Józef Jaworski : Leksem obywatel w tekstach publicystycznych końca XVIII wieku