PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Magdalena Danielewiczowa : Schematy składniowe – podstawowe kwestie metodologiczne
  • Anna Kisiel : O frazach typu o uzależnieniach w ogólności, a w szczególności o alkoholizmie na podstawie opisów leksykograficznych
  • Tomasz Nowak : Portret semantyczny czasownika zwęszyć. Od zmysłu do umysłu
  • Sebastian Żurowski : O wyrażeniach typu słyszeć o_
  • Mariusz Górnicz : Zapożyczenia w leksyce nieterminologicznej tekstów specjalistycznych: relacje między obiektami badań
  • Tomasz Chyrzyński : Tendencje w tworzeniu pseudonimów internetowych przez użytkowników polsko- i angielskojęzycznych – analiza porównawcza

RECENZJE

  • Jolanta Mędelska : Piotr Wierzchoń, Kotuś. „Verba Polona Abscondita...” (w fotodokumentacji). Szkic lingwochronologizacyjny. Centuria pierwsza, Poznań 2008
  • Bogdan Walczak : Artur Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 2008

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA