PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2004

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Iwona Artowicz : Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

RECENZJE

  • Kazimierz Ożóg : Paweł Nowak, Swoi i obcy w językowym obrazie świata. Język publicystyki polskiej z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych, Lublin 2002
  • Anna Barankiewicz : Jerzy Brzeziński, Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Historyczna stylistyka polszczyzny artystycznej. Teoria, praktyka, konteksty, Wrocław 2003
  • Magdalena Majdak : Tadeusz Piotrowski, Zrozumieć leksykografię, Warszawa 2001
  • Alicja Sobańska : Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003
  • Magdalina Mitrewa : Sybille Schmidt, Kompetencja komunikacyjna Niemców w polskich aktach grzeczności językowej, Pułtusk 2003

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Jadwiga Latusek : Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2003