PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 6 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Joanna Dobkowska : Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  • Agata Hącia : Kronika Roku Języka Polskiego (listopad 2005 - styczeń 2006)

RECENZJE

  • Marek Łaziński : Barbara Bartnicka, Björn Hansen, Wojtek Klemm, Volkmar Lehmann, Halina Satkiewicz, Grammatik des Polnischen, München 2004
  • Marta Bulińska : Studia Pragmalingwistyczne 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa 2005
  • Małgorzata Kita : Małgorzata Karwatowska, Jolanta Szpyra-Kozłowska, Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005