PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2002

  • Teresa Ampel : Prof. dr hab. Janina Węgier (27 II 1927-7 I 2002)

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Alicja Sobańska : Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe (Obrzycko 12-15.09.2001)

RECENZJE

  • Edward Polański : Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Anna Ciesielska, W kilku słowach. Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 2001
  • Monika Sarwińska : Jadwiga Kowalikowa, Urszula Żydek-Bednarczuk, Mów i pisz po polsku. Podręcznik języka polskiego dla gimnazjalistów, Kraków 2001

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  • Dwuczłonowe nazwy jednostek administracyjnych
  • Skrótowce
  • Skarb Państwa to jednostkowa nazwa instytucji
  • Stanowisko Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego w sprawie dostosowania programów studiów polonistycznych do zakresu nauczania języka polskiego w reformowanej szkole