PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 5 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Stanisław Dubisz : Wpływy łaciny na język polski
  • Bogusław Nowowiejski : Wpływy języka niemieckiego na polszczyznę w zakresie słownictwa
  • Halina Karaś : Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie ogólnej - historia i współczesność
  • Elżbieta Sękowska : Wpływ języka angielskiego na słownictwo polszczyzny ogólnej
  • Józef Porayski-Pomsta : Zapożyczenia leksykalne z języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie. Charakterystyka strukturalno-semantyczna

RECENZJE

  • Artur Dariusz Kubacki : Małgorzata Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006
  • Jolanta Kowalewska-Dąbrowska : Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, red. Jerzy Treder, Gdańsk 2006
  • Artur Rejter : Magdalena Graf, Onomastyka na usługach socrealizmu. Antroponimia w literaturze lat 1949-1955, Poznań 2006

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW