PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Mirosław Bańko : Jedność w wielości. Cechy konstytutywne i typologiczne słowników
  • Włodzimierz Gruszczyński : Jednostka opisu leksykograficznego w słowniku historycznym na przykładzie Słownika języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku
  • Andrzej Markowski : Słowniki poprawnej polszczyzny dawniej i dziś (uwagi leksykografa)
  • Tomasz Korpysz : Słowniki języka autorów jako typ opracowań leksykograficznych
  • Halina Karaś : Polskie słowniki gwarowe – dzieje, typologia, metody

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Grażyna Zarzycka : Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej, red. Władysław T. Miodunka, Kraków 2009

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

SŁOWA I SŁÓWKA