PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2009

  • Fotografia Prof. Ireny Bajerowej z dedykacją

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Magdalina Mitrewa : Językowy obraz świata w glottodydaktyce (na przykładzie podręcznika języka i kultury polskiej dla cudzoziemców) – uwagi odautorskie

RECENZJE

  • Dominika Janus : Kontakty językowe i kulturowe w Europie / Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red./Hrsg. Andrzej Kątny, Gdańsk 2008
  • Szymon Pawlas : Agnieszka Jawór, Homo scribens i homo legens w polskim słownictwie i frazeologii, Katowice 2008

SŁOWA I SŁÓWKA