PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 4 / 2005

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Irena Bajerowa : Przykład niepropagandowej a podwójnej manipulacji wywiadu
 • Irena Kamińska-Szmaj : Wyrazy obraźliwe w intertekstualnej przestrzeni
 • Joanna Szadura : Dyferencjacja obrazów pożaru w polszczyźnie
 • Anna Czechowska : O sposobach wyrażania prośby w języku polskim (na przykładzie wypowiedzi cudzoziemców)
 • Katarzyna Węgrowska : Ambronimy, czyli nazwy związane z bursztynem
 • Paweł Paziak : A pełno było krwi na ziemi i w obłokach - konotacje semantyczne krwi w poezji K.K. Baczyńskiego

RECENZJE

 • Mirosław Michalik : Barbara Guzik - Powinnościowy model języka w dyskursie edukacyjnym, Kraków 2003
 • Dorota Misiek : Agnieszka Frączek, Ryszard Lipczuk - Słowniki polsko-niemieckie i niemiecko-polskie - historia i teraźniejszość, Wołczkowo-Szczecin 2004

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Wirtualny
 • SMS
 • Upust