PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2006

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Jadwiga Stawnicka : Czasowniki inicjalne w języku polskim (na materiale czasowników z przedrostkiem za-)
  • Katalin Török : Słownictwo pochodzenia węgierskiego we współczesnej polszczyźnie
  • Zuzanna Jakubowska : Krytyczna analiza porównawcza wybranych słowników (na przykładzie prezentacji internacjonalizmów)
  • Józef Jaworski : Wyrażenia parentetyczne w tekstach publicystycznych schyłku XVIII wieku
  • Ewa Kołodziejek : O nowych i dawnych nazwach papierosów
  • Antonina Grybosiowa : Feministyczne reinterpretacje językowego obrazu świata Polaków

JĘZYK POLSKI W SZKOLE

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Kwiryna Handke : Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury Słowa TNW w 2005 roku

RECENZJE

  • Daniel Bartosiewicz : Słowo – myśl – działanie. Towarzystwo Kultury Języka i jego prezesi, pod red. Wandy Decyk-Zięby i Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2004
  • Beata K. Jędryka : Języki mniejszości i języki regionalne. Pamięci Profesora Zdzisława Stiebera, zasłużonego badacza języków mniejszościowych i pogranicz językowych, w stulecie urodzin, pod red. Elżbiety Wrocławskiej i Jadwigi Zieniukowej, Warszawa 2003