PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2010

JUBILEUSZE

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Bogdan Walczak : Cyprian Kamil Norwid o języku polskim
 • Stanisław Dubisz : Człowiek a polityka w leksyce okresu staropolskiego i najnowszych dziejów polszczyzny
 • Mirosław Dawlewicz : Przejawy internacjonalizacji słownictwa z zakresu pojęć społeczno-politycznych w prasie polskiej na Litwie
 • Jolanta Chojak : Szczery przyjaciel jak szczere złoto? (uwagi do leksykograficznego obrazu szczerości)
 • Zofia Zaron : Zmienne losy towarzysza. Wędrując po słownikach...
 • Magdalena Majdak : O natchnieniu
 • Józef Porayski-Pomsta : Niektóre problemy współczesnych badań nad słownikiem i słownictwem dzieci
 • Urszula Sokólska : Kilka uwag o słownictwie specjalistycznym w naukowych tekstach ekonomicznych z zakresu organizacji przedsiębiorstw
 • Wanda Decyk-Zięba : Słownictwo opisujące wygląd ludzi w XVIII-wiecznych słownikach geograficznych
 • Bogusław Nowowiejski : Nieznane „warszawizmy” z połowy XIX wieku
 • Karolina Bielenin-Lenczowska : Macedońskie šetanje, czyli o różnicach znaczeń słów uwarunkowanych płcią