PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 7 / 2010

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

RECENZJE

  • Jolanta Mędelska : Piotr Wierzchoń, Jaskółki przejawów internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny w materiałach z lat 1894–1984. Tylko sto przykładów, Łask 2008
  • Elżbieta Trociuk : Małgorzata Młynarska, Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wrocław 2008
  • Jowita Latko : Halina Wiśniewska, Uciechy miłości i wojowanie w wierszach konceptowych Jana Andrzeja Morsztyna (1621–1693), Lublin 2010

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Ewa Rudnicka : Wilk w owczej skórze, czyli o modnym pseudogalicyzmie

SŁOWA I SŁÓWKA