PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 1 / 2008

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Monika Bielińska : O kulturze słownikowej
  • Julia Legomska : WŁADZA, BOGACTWO, WYSOKA POZYCJA SPOŁECZNA budowały w dawnej polszczyźnie państwo – refleksje językoznawcy na marginesie rozważań nad ideologią znaczenia
  • Joanna Madej : Perswazyjne akty mowy w komunikowaniu politycznym
  • Małgorzata Gębka-Wolak : Coś tu nie pasuje? O nowych użyciach czasownika pasować
  • Anna Huk : Jakich czasowników ruchu używają dzieci w wieku przedszkolnym? Semantyka i struktura gramatyczna czasowników ruchu
  • Mirosław Dawlewicz : O sposobach tworzenia okazjonalizmów słowotwórczych z zakresu leksyki społeczno-politycznej w prasie polskiej na Litwie
  • Tamara Graczykowska : „Nowsze” rusycyzmy leksykalne we współczesnej polszczyźnie wileńskiej (na podstawie „Kuriera Wileńskiego” z lat 1990–1996)

RECENZJE

  • Alina Naruszewicz-Duchlińska : Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006
  • Justyna Walczak : Artur Rejter, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice 2006

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW