PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2016

W ZESZYCIE

  • Na rok 2016 przypada 115. rocznica założenia „Poradnika Językowego” i 100-lecie rzeczywistego ukazywania się czasopisma. Z tej okazji przedstawiamy jego dzieje, historię założeń programowych oraz rolę w kształtowaniu normy językowej i wiedzy o polszczyźnie.
  • „Poradnik Językowy” założył w 1901 r. krakowski etnograf i profesor gimnazjum Roman Zawiliński i od tej pory pismo ukazuje się (z przerwami w latach 1913–1918, 1924, 1928, 1939–1947) po dzień dzisiejszy. Jest to jedno z trzech najstarszych polskich czasopism językoznawczych (oprócz wcześniejszych „Prac Filologicznych” i późniejszego „Języka Polskiego”). W roku 1932 czasopismo zostało przeniesione do Warszawy, stając się organem Towarzystwa Poprawności Języka Polskiego (obecnie – Towarzystwa Kultury Języka). Od samego początku „Poradnik Językowy” podejmował problematykę naukową z zakresu językoznawstwa polonistycznego, w części także – slawistycznego, a dzisiaj również z zakresu logopedii. Publikowali w nim bez mała wszyscy najwybitniejsi polscy językoznawcy.
  • Redaktorami „Poradnika Językowego” byli: Roman Zawiliński (1901–1931), Kazimierz Król (1932), Witold Doroszewski (1932–1939, 1948–1976), Mieczysław Szymczak (1977–1985), Danuta Buttler (1986–1991), Halina Satkiewicz (1992–2008), od 2008 roku redaktorem naczelnym jest Stanisław Dubisz. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu redaktorów i zespołów redakcyjnych „Poradnik Językowy” odegrał bardzo ważną społecznie rolę w różnych okresach historii Polski – w okresie zaborów, w dwudziestoleciu międzywojennym, po II wojnie światowej (zarówno w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jak i w Rzeczypospolitej Polskiej) – będąc forum wymiany myśli, teorii i poglądów dla językoznawców i szerokiego kręgu osób zainteresowanych sprawami języka polskiego.
***

„Poradnik Językowy” – norma językowa – poprawność języka – kultura języka polskiego – wiedza o języku polskim – Roman Zawiliński – Kazimierz Król – Witold Doroszewski – Mieczysław Szymczak – Danuta Buttler – Halina Satkiewicz – Stanisław Dubisz.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

BIOGRAMY – REDAKTORZY „PORADNIKA JĘZYKOWEGO”