PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2002

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Agnieszka Sulich : Obraz pojęcia ojciec we współczesnej polszczyźnie
 • Ewa Nowak : Wybrane aspekty konceptualizacji uczuć pozytywnych w języku polskim (na przykładzie zwrotów werbo-nominalnych)
 • Małgorzata Gębka-Wolak : O wyrażeniach typu identyczny jak
 • Aldona Siwek : Środki stylistyczne w funkcjach perswazyjnych (na materiale z „Twojego Stylu”)

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

CO PISZĄ O JĘZYKU?

 • R. S. : Mistrzowie mowy polskiej

KOMUNIKATY RADY JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 • Na politechnice lepiej niż w politechnice
 • Tylko powiat koszaliński
 • Tylko poziomica
 • Spółka Akcyjna, czyli SA
 • Pod adresem i na adres
 • Odmiana nazwisk włoskich