PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 3 / 2007

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

  • Jolanta Maćkiewicz : Derywacja a metonimiczne postrzeganie świata (na przykładzie metonimii roślinnych w języku polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim)
  • Przemysław Wiatrowski : Nadawca i odbiorca w listach prywatnych Jana Pawła II do Marka i Zofii Skwarnickich
  • Józef Jaworski : Leksem wolność w publicystycznych tekstach insurekcyjnych (1794)
  • Wioletta Orlińska : Kilka aspektów ewolucji języka tekstów reklam w Polsce w latach 1990-2001 - elementy perswazji retorycznej w reklamie. Analiza diachroniczna
  • Joanna Wierzchowska : Historycznojęzykowa analiza semantyczna użycia wyrazu wylew jako cząstki słownictwa idiolektu Andrzeja Towiańskiego (na podstawie dwóch wybranych wypowiedzi pochodzących z części II jego Pism)
  • Dorota Połowniak-Wawrzonek : Metaforyka militarna w określaniu pojęć miłość i zaloty
  • Anna Żurek : Jak obcokrajowcy witają się po polsku?

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Lucyna Warda-Radys : Sesja jubileuszowa Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (23 października 2006 r.)

RECENZJE

  • Stanisław Dubisz, Alina Szulgan : Witalij I. Kononenko, Iryna W. Kononenko, Kontrastywna hramatyka ukrajinśkoji ta polśkoji mow, Kyjiw 2006
  • Agnieszka Bańka : Jagoda Cieszyńska, Kocham uczyć czytać. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2006

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW