PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 10 / 2001

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ

  • Kinga Geben : Kalki leksykalne z języka litewskiego w języku polskim uczniów polskojęzycznych szkół na Wileńszczyźnie

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

  • Agata Hącia : Sprawozdanie z IV Forum Kultury Słowa
  • Hanna Wszeborowska : Sprawozdanie z konferencji Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej

RECENZJE

  • Zofia Kurzowa : Maria Zarębina, Poeta wśród prawników (O „Panu Tadeuszu” inaczej), Kraków 1999
  • Danuta Piper : Edward Polański, Piotr Żmigrodzki: Leksykon ortograficzny, Warszawa 2001

OBJAŚNIENIA WYRAZÓW I ZWROTÓW

  • Jan Miodek : 1. Murcki, Kostuchna, 2. ściemniać - „kręcić, mącić, gmatwać”