PORADNIK JĘZYKOWY

NUMER 2 / 2009

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Elżbieta Sękowska : Co mówią o języku ojczystym i tożsamości narodowej prace polonistów wileńskich
 • Andrzej Kominek : Co myślimy, mówiąc o wyborze „mniejszego zła”?
 • Piotr Zbróg : Staropolskie i współczesne grupy apozycyjne typu miasto Warszawa
 • Alicja Gałczyńska : Kategoria osoby i kategoria liczby w tekstach kierowanych do małych dzieci
 • Kamila Gądek : Cudzysłów jako wyraz niepewności i dystansu w tekstach dotyczących gier komputerowych

SPRAWOZDANIA, UWAGI, POLEMIKI

 • Janusz Siatkowski : Stosunek pracy zespołowej do indywidualnej w Atlasie ogólnosłowiańskim (w związku z publikacją B. Falińskiej, Leksyka dotycząca hodowli na mapach „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, I. Substantiva, II. Verba i adiectiva, Białystok 2001)
 • Barbara Falińska : Odpowiedź na artykuł J. Siatkowskiego: Stosunek pracy zespołowej do indywidualnej w „Atlasie ogólnosłowiańskim” (w związku z publikacją B. Falińskiej, Leksyka dotycząca hodowli na mapach „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, I. Substantiva, II. Verba i adiectiva, Białystok 2001)
 • Malwina Łozińska, Urszula Zdunek : Sprawozdanie z językoznawczej części interdyscyplinarnej konferencji naukowej Tekst [w] sieci

RECENZJE

 • Irena Kamińska-Szmaj : Marcin Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w „Pionierze” / „Słowie Polskim” 1945–1989, Wrocław 2008
 • Ewelina Kwapień : Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice 2008
 • Marzena Stępień : Podmiot w języku i kulturze, red. Jerzy Bartmiński i Anna Pajdzińska, Lublin 2008

SŁOWA I SŁÓWKA